specialist in overname en opvolging

Bedrijf kopen of verkopen?

Wilt u eens met ons sparren over uw situatie?

Oostveen Bedrijfsovernames

Het bedrijfsovernameproces

Succes begint bij een goede voorbereiding

Oostveen Bedrijfsovernames is sinds 2007 een zelfstandig specialist bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf.

Om de relaties nog beter te kunnen bedienen zijn jarenlang partner geweest van Overname-Experts en hebben we nog steeds een samenwerkingsverband.

Portfolio

Successen en referenties

De belangrijkste uitgangspunten van de overname-afwegingen en het businessplan zijn realistisch gebleken. Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met John. Hij heeft zich in korte tijd goed ingeleefd in de branche. John had niet alleen een gedegen financiële inbreng, maar heeft  ook een goede rol gespeeld bij de onderhandelingen. Kenmerkend voor zijn aanpak zijn zijn pro-actieve houding en heldere communicatie richting alle betrokken partijen.

Ron den Braber Bastasol Zonwering
Ron den Braber

Het was een heel intensief en emotioneel proces. En ik had natuurlijk ook nog mijn handen vol aan het runnen van het bedrijf, want dat had de hoogste prioriteit. Gelukkig kon ik vertrouwen op de kennis en ervaring van John Oostveen, die alles duidelijk heeft uitgelegd en het hele proces stapsgewijs heeft geregisseerd.

Darja Smink DENTA Enginering BV
Darja Smink

Het was een zware bevalling maar het is uiteindelijk naar ieders tevredenheid toch gelukt. John, we willen jou vooral bedanken voor je goede en standvastige begeleiding bij de verkoop van ons mooie bedrijf. Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking, we zullen jou zeker aanbevelen!

Erick Doelitzsch La Bonbonnerie BV
Erick Doelitzsch

Ik ben heel tevreden over het bereikte resultaat. Bij zo’n overname is veel bijzondere kennis en ervaring nodig, die je als ondernemer niet hebt. Gelukkig kon John ons langs alle klippen laveren.

Peter Brouwer Hoka BV
Peter Brouwer

Ik heb John Oostveen leren kennen via mijn accountant Huisman en partners. De 1e indruk was dat we dezelfde taal spraken. Ik heb toen besloten om mijn plannen door John uit te laten werken en me daarna door hem te laten begeleiden, wat geresulteerd heeft in een goede en snelle overname die naar ieders tevredenheid verlopen is. John, bedankt voor je advies, inzet en positiviteit in deze overname. Als ik ooit nog eens te maken krijg met een overname zal ik jou zeker benaderen of aan bevelen!

Martin Klever

Een intensieve periode waarbij John Oostveen onder andere zorgde voor overzicht en structuur. Dankzij John is een mooi resultaat bereikt.

Corry van Herpen Pensioen Perspectief BV
Corry van Herpen

De samenwerking met John Oostveen beviel uitstekend! Zijn pragmatische aanpak sloot zeer goed aan bij onze wensen en manier van zakendoen. Zijn frisse blik en heldere analyse van onze “business” leidde tot de nodige zelfreflectie en goede discussies. Tijdens het overname traject behield John het overzicht voor de diverse partijen waardoor we de transactie op tijd konden afronden. Ik zou John van harte kunnen aanbevelen voor een bedrijfswaardering of overname.

Marcel Birkhoff RAD Torque Systems
Marcel Birkhoff

Kees Dijkman Containers B.V.

Gedurende het jaar 2021 adviseerden wij Kees Dijkman bij de verkoop van de aandelen Kees Dijkman Containers BV aan Spelt Afval Groep BV. Het was een zeer intensief traject met een goed resultaat voor alle partijen. Kees was erg blij met onze rol in dit traject: “John dank je wel voor de uitstekende begeleiding; jij bent een echte Overname-Expert!”

Comag Handel B.V.

In het najaar 2021 en de eerste maanden 2022 hebben wij Jeroen den Broeder begeleid bij de aankoop van de aandelen Comag Handel BV. Jeroen werkte zelf al vele jaren bij de Comag-bedrijven, die in 2014 door de toenmalige eigenaar werden verkocht. Thans deed de gelegenheid zich voor dat Jeroen via een management buy out na al die jaren zelf eigenaar kon worden.

Cent Lonen B.V.

In het voorjaar 2021 adviseerden wij Felixx.® werk & inkomen bij de aankoop van de aandelen Cent Lonen B.V. Het pensioenadviesbureau kon daarmee hun dienstverlening uitbreiden met een loonadministratiebureau.

Verkoop aandelen La Bonbonnerie BV

We zijn begonnen met het opstellen van een Informatiememorandum en het maken van de bedrijfswaardering. Daarbij speelden 2 zaken een belangrijke rol: winstgevendheid en omvang werkkapitaal. Vervolgens zijn we gestart met het benaderen van geschikte kandidaat kopers van de door ons samen opgestelde short list. Dat resulteerde heel snel in een LOI. Er is een mooie deal gesloten tot tevredenheid van beide partijen. De aandelen zijn op 18 januari 2021 overgedragen. Er is eveneens een meerjarig huurcontract voor het OG van Verkoper gesloten, zodat het bedrijf op de bestaande locatie gevestigd blijft.

Verkoop aandelen Klever Boor- en Perstechniek BV

Voor Koper en Verkoper werd een heel mooi resultaat bereikt: op 1 oktober 2020 zijn de aandelen van Klever overgedragen aan de Van Gelder Groep met eveneens een langjarig huurcontract voor het OG van Verkoper. Het bedrijf blijft op de bestaande locatie gevestigd en Martin Klever zal het bedrijf als algemeen directeur nog zeker 3 jaar blijven runnen.

Verkoop Pensioen Perspectief BV

We hebben de propositie niet zomaar op de markt gebracht, maar samen een short list opgesteld van partijen, waarmee een goede match verwacht werd. De criteria waren positionering bij werkgevers/OR, uitstekende kwaliteit en complementariteit. Na een overlegfase en een onderhandelingsfase zijn op 30 augustus 2018 de aandelen overgedragen. Voor het boekenonderzoek en het contractwerk werd door Koper een beroep gedaan op ervaren specialisten. Uit het netwerk van John Oostveen werd een zeer ervaren advocaat ingeschakeld om het contractuele deel van het proces te begeleiden.

Verkoop aandelen Slingerland Techniek

Wij zijn gestart met de propositie goed te beoordelen en samen met de opdrachtgever en de accountant een informatiememorandum op te stellen. Vervolgens hebben we in overleg met Nico Slingerland een short list gemaakt van strategische kandidaat kopers, voor wie deze activiteiten een mooie aanvulling zouden kunnen zijn. Met deze partijen zijn wij in gesprek gegaan om de interesse en de goede match te beoordelen. Na een intensieve onderhandelingsperiode werden de aandelen in het voorjaar 2019 overgedragen en werd een meerjarige huurcontract gesloten voor het pand van de Verkoper.

Management Buy Out RAD Torque Systems

Ondanks de vele zakelijke items wilden we de goede onderlinge relatie uiteraard niet laten verstoren. Dat is goed gelukt. Na een goede voorbereiding en via korte communicatielijnen met koper en verkoper werd de intentieovereenkomst van de MBO getekend en zijn in januari 2018 de aandelen overgedragen. De verkoper was bereid een deel van de koopsom als vendor loan te verstrekken en bij de huisbankier werd de resterende kredietbehoefte met een scherp voorstel gehonoreerd, gebaseerd op het vertrouwen in de koper en een goede en bestendige cashflow. Voor de vele contracten werd een beroep gedaan op een internationaal ervaren jurist. Zowel koper als verkoper zijn zeer tevreden over het proces en het bereikte resultaat.

Verkoop On Call

Een overdracht naar deze sterke partij in dezelfde regio bood uitstekend perspectief op continuïteit voor iedereen. De overdracht is medio 2017 na een goede voorbereiding gerealiseerd. Vooral de communicatie met de medewerkers en de klanten is immers een belangrijke succesfactor. Zowel verkoper als koper zijn zeer tevreden over het proces en het bereikte resultaat.

Verkoop groothandel Neita

We hebben met enkele zeer geïnteresseerde partijen, die ook in deze markt actief zijn gesproken. Doorslaggevend bij de keuze was niet alleen de beste partij resp. de beste bieding, maar ook de beste match tussen koper en verkoper. De Koper is een sterk bedrijf met jong ondernemerschap en groeiambitie. De feitelijke overdracht is per 1-1-2017 geëffectueerd met naderhand nog een nacalculatie obv de jaarrekening 2016. De beide verkopers blijven in 2017 nog betrokken en zorgen voor een naadloze overgang. Ze zijn zeer tevreden over het proces en het bereikte resultaat.

Verkoop The SatisFactOrie

Medio augustus 2016 werd via onze begeleiding en bemiddeling het marketing communicatiebureau TSFO te Ermelo succesvol overgedragen aan ‘buurman” V1 Communicatie. Voor V1 is TSFO een mooie aanvulling vooral op het vlak van de online communicatie. Daarmee ontstaat een sterk bureau met veel expertise en een mooie omvang. Verkoper Robert Orie blijft betrokken bij de nieuwe combi.

Dorrestein BV Overslag en Recycling

Met onze begeleiding en advisering heeft Kees Dijkman van Kees Dijkman Containers BV per 1 juni 2016 de container en recyclingactiviteiten overgenomen van Transport- en aannemingsbedrijf A. Van Dorrestein in Den Dolder. De activiteiten worden voortgezet onder de naam Dorrestein BV Overslag en Recycling.

Verkoop Timmerfabriek

Eind 2014 werd ik via accountant Huisman & Partners te Woerden gevraagd voor assistentie bij de waardering van de aandelen van Timmerfabriek Geurts te Oudewater. Er waren meerdere geïnteresseerde kandidaat kopers en het is gelukt deze verkoopopdracht in enkele maanden succesvol af te ronden.

Verkoop No Panic BV

Na vele gesprekken met diverse partijen bleek Michèle Kukler uit Baarn het meest doortastend. Eind mei 2014 werd de LOI ondertekend en daarna kon de overnamefinanciering bij de Rabobank worden geregeld. De laatste jaren is de financiering voor een MBI-kandidaat meestal niet eenvoudig, maar door de sterke persoonlijkheid en brede ervaring van Michèle in combinatie met de bestendige goede resultaten van No Panic kwam dat goed voor elkaar. Direct na de vakantie op 1 september jl. werden de aandelen overgedragen en is Michèle nu de trotse eigenaar van No Panic BV. Zij zit vol plannen voor de toekomst.

Verkoop aandelen groothandel COMAG

Via het netwerk van Arie-Jan en John werd contact gelegd met Jan Holtrop, eigenaar van SMG Holding in Soest. Jan toonde serieuze belangstelling en er was een goede match tussen beide ondernemers. Hij was ook heel slagvaardig en dat resulteerde in een voor beide partijen mooie deal.

Overname Bastasol Zonwering

De keuze van Ron viel uiteindelijk op de overname van Bastasol, omdat daar voor Ron het beste perspectief was. Dat wil zeggen de juiste match tussen koper en het al jarenlang bestaande bedrijf met een uitstekend imago en de nieuwe rol van de oorspronkelijke eigenaar als verkoper. De gesprekken werden grotendeels door Ron zelf gedaan, waarbij John kritisch bleef meekijken naar alle belangrijke succesfactoren zoals omzetontwikkeling, marktpositie, personeel, enz. en natuurlijk naar de waardering, de overnamecondities en de haalbaarheid. Ook hielp John bij de overnamecontracten en de financiering.

Verkoop Kawi BV

Na een aantal oriënterende gesprekken toonde Calsitherm Verwaltungs GmbH uit Bad Lippspringe (Duitsland) serieuze belangstelling. Dat heeft geresulteerd in de overdracht van het bedrijf op 17 januari 2012. Met de overname van Kawi BV verwacht Calsitherm een sterkere positie te kunnen verwerven in de markt van de brandwerende platen. Het bedrijf blijft gevestigd op het bestaande adres in Soest. Gert de Winter is tevreden met het bereikte resultaat. Hij blijft nog 1,5 jaar actief voor Kawi en zal in die periode zijn bijzondere technische kennis aan anderen overdragen.

Familieoverdracht DENTA Engineering

Daarom heeft hij ondersteuning in dit proces gevraagd van Oostveen Bedrijfsovernames. Dat heeft er in geresulteerd, dat de verschillende alternatieven zorgvuldig zijn bekeken en de best passende oplossing werd gevonden. Daarbij ging het o.a. om de waardering van het bedrijf, de overdracht van het kantoorgebouw, de fiscale optimalisatie en de financiering. Door de droevige aanleiding van de deze overdracht speelden meer nog dan in andere omstandigheden ook emotionele factoren in de familiesfeer een grote rol.

Verkoop Hoka Soest

Er is door meerdere bedrijven belangstelling getoond om het bedrijf en de klantenkring over te nemen. Na intensieve gesprekken is overeenstemming over de overname bereikt met GEPU Zelfbedieningsgroothandel BV te Utrecht. Dit familiebedrijf, dat al 35 jaar bestaat, is uitgegroeid tot de totaalleverancier op het gebied van food en non-food artikelen voor horeca en grootverbruikers. Door de combinatie met HOKA Soest versterkt GEPU zijn positie in het uitleversegment in midden Nederland en is daarmee nog beter in staat om vorm te geven aan de extra service graad die men haar klanten graag wil bieden.

Verkoop van der Veeken Groenrecycling

Den Ouden (ook een al 60 jaren bestaand familiebedrijf) beschikt met deze overname over een zevental locaties en is met de recycling van 350.000 ton een van de grotere verwerkers van groene reststromen binnen Nederland. De familie Van der Veeken kan zich nu weer geheel toeleggen op gespecialiseerde cultuurtechnische werken, tuinrenovatie en grondverzet voor particulieren en kleine bedrijven. Beide bedrijven werken voor de gedeeltelijk gemeenschappelijke clientele nauw samen.

Incassobureau Plaggemars

Deze intentie kan bij een familiebedrijf pur sang, zowel zakelijk als emotioneel, de nodige spanningen met zich meebrengen, reden waarom beide broers om ondersteuning in dit traject hebben gevraagd van Oostveen Bedrijfsovernames en A-Advies Belastingadviseurs. In zeer nauwe samenwerking heeft dit geleid tot openhartige gesprekken waar alle belangen en wensen op tafel kwamen. Het resultaat was een zorgvuldig vastgestelde overnameprijs en een 100% tevredenheid over de wijze waarop het overnameproces zich heeft voltrokken.

Gespecialiseerd bedrijfsovernameadvies

Als ervaren adviesbureau voor bedrijfsovernames kennen wij de valkuilen en de risico’s

De financiële kant van zo’n traject is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook de emotionele kant speelt een grote rol. Daarom is een goede voorbereiding nodig en de juiste kennis en ervaring. Ook al weet u er al veel van af, ook dan heeft u een betrouwbaar en objectief klankbord nodig. Als ervaren adviesbureau in bedrijfsovername kennen wij de valkuilen en de risico’s.

Wij vertellen u niet wat u wilt horen, maar wat u zou moeten weten! Wij begeleiden u tijdens het gehele traject. Zowel met de waardering, met het zoeken van de juiste partij, met de onderhandelingen en met de contracten. We zijn geen adviseurs langs de zijlijn, we zorgen dat de zaak goed voor elkaar komt en voor u met het beste resultaat.

Oostveen Bedrijfsovernames

Onze specialiteiten

Compleet dienstenpakket voor bedrijfsovernames

Bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Familieopvolging

Bedrijfswaardering

Overdragen, kopen of verkopen?

U zult veel vragen hebben

Of het nu gaat om de verkoop van uw bedrijf, het aankopen van een bedrijf of een familieoverdracht, op dat moment staat u voor veel vragen:

  • wat is het goede moment?
  • wat is het bedrijf waard?
  • hoe vind ik de juiste partij?
  • hoe gaat de onderhandeling?
  • wat betekent het voor mijn oudedagsvoorziening?
  • kan ik het wel gefinancierd krijgen?

John Oostveen

Overnames: het moet in één keer goed!

De naamgever van het bureau is John Oostveen (drs. bedrijfseconomie – 1956). Hij is jarenlang actief geweest in de financiële dienstverlening, zowel als vakman in kredietverlening en controlling, maar ook als financieel directeur en bestuurder. In deze verschillende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met overnames en fusies van bedrijven in allerlei soorten en maten.

Vanwege het plezier in dit vak en zijn brede kennis en ervaring is hij sinds 2007 actief als zelfstandig en onafhankelijk adviseur bedrijfsoverdrachten.

John is in staat zich snel in uw situatie in te leven en in nauwe samenwerking met u heel doelgericht naar de beste oplossing te werken. Zo nodig schakelen we een van de ex-collega’s van Overname-Experts in.

Neem gerust contact met ons op

Stel uw vraag