Wat is de waarde van uw bedrijf?

Onderstaand bericht verscheen eerder in Het Ondernemersbelang (zie pdf)

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Nu de economie weer wat uit het dal kruipt gaan veel ondernemers nadenken over verkoop van hun bedrijf. De praktijk leert dat men vaak geen realistische verwachtingen over de waarde heeft. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n bedrijfswaardering? We leggen deze vraag voor aan Overname-Expert John Oostveen uit Soest, die regelmatig presentaties over dit onderwerp geeft.

 

Hoe bereken je de winst?

In sommige branches wordt nog steeds gewerkt met zoveel keer de omzet of zoveel keer de winst. Ook kom je soms nog tegen dat er vooral wordt gekeken naar de waarde van het machinepark, de inventaris, voorraden, enz. Het gevaar van deze methoden is dat je op een waarde uitkomt, die heel anders is dan de verdiencapaciteit van het over te nemen bedrijf. Met verdiencapaciteit wordt bedoeld, wat je overhoudt na aftrek van alle kosten incl. een reële ondernemersbeloning en rente. Uit dat surplus zal de investering moeten worden terug verdiend, resp. de financiering moeten worden afgelost.

 

Past het rendement bij het risico?

Oostveen vertelt: “door het als een beleggingsbeslissing te beschouwen, maak je een goede afweging of het ren- dement wel voldoende is voor het te lopen risico. Stel je voor dat er in het over te nemen bedrijf enkele klanten zijn, die een groot aandeel in de omzet hebben. Als deze klanten wegvallen heeft dat een groot effect op omzet en resultaat. Gezien het risico zul je dus in zo’n geval met een hogere rendementseis moeten rekenen, dan wanneer de spreiding van de klanten veel evenwichtiger is”.

Ook de afhankelijkheid van de vertrekkende ondernemer is een veel voorkomend punt van aandacht. Als het bedrijf ook zonder de oude eigenaar min of meer autonoom kan doordraaien zijn de risico ́s kleiner en dat heeft natuurlijk ook effect op de waarde. “Het zal duidelijk zijn dat waarderen heel wat anders is dan zomaar even wat cijfers invullen in een rekenmodel”!

 

Winst is nog geen kasstroom

Zoals hiervoor toegelicht gaat het dus om de verdiencapaciteit van een bedrijf. Dat zie je terug in de rentabiliteitsmethode. Dat is een veel gebruikte methode waarbij de gemiddelde netto winst over de afgelopen jaren (gecorrigeerd voor incidentele posten) wordt vertaald in een bedrijfswaarde,rekeninghoudendmethetrisico.

“Het bezwaar van deze methode is dat je uitgaat van winsten uit het verleden in plaats van kasstromen in de toekomst. Daarom gebruiken wij de Discounted Cash Flow-methode o.b.v. realistische prognoses. De kasstroom is belangrijk, daar kun je immers echt iets mee doen: rente betalen, aflossen, investeren of dividend uitkeren. Dat kan bij winst anders zijn want winst is een boekhoudkundig begrip. Het kan zijn dat er wel winst is, maar dat de volledige winst vast zit in extra voorraad of debiteuren, waardoor er helemaal geen geld vrij komt voor de ondernemer”.

 

Pragmatische aanpak

John Oostveen is gecertificeerd bedrijfswaardeerder (Register Adviseur Bedrijfsopvolging – Business Valuation) en founding partner van Overname-Experts, een landelijke keten van tien zelfstandige, zeer ervaren, gecertificeerde overnamespecialisten. Hij is actief in Midden Nederland en is lid van diverse ondernemersnetwerken in Soest, Hilversum en Amersfoort en uiteraard ook van de beroepsorganisatie BOBB.

Oostveen benadert de bedrijfswaardering voor het MKB op pragmatische wijze. “Het rapport is geen doel op zichzelf, maar een onderdeel in het hele overnameproces. Mijn toets is altijd of ik op basis van die waarde een deal tot stand kan brengen. Bij een verkoop kijk ik eerst altijd wat er nog kan worden gedaan om de waarde te verbeteren. Daarom begint succes bij een goede voorbereiding!”

 

Quick Scan

Het probleem van de markt

Elke ondernemer komt vroeg of laat op het punt van verkoop van zijn bedrijf. Natuurlijk ben je goed in je eigen business, maar daarmee ben je nog geen goede verkoper van je eigen bedrijf!

 

Onze visie

Je moet niet willen om dat zelf te doen, je bent emotioneel betrokken, kunt te weinig afstand nemen en het vergt specifieke expertise.

 

Uw oplossing

Overname-Experts zijn betrouwbare en deskundige overnamespecialisten, die goed luisteren, maatwerk leveren en er voor u het beste uithalen.

 

Drs. John Oostveen

Drs. John Oostveen

Bedrijfsovernamespecialist

De naamgever van het bureau is John Oostveen (drs. bedrijfseconomie – 1956). Hij is jarenlang actief geweest in de financiële dienstverlening, zowel als vakman in kredietverlening en controlling, maar ook als financieel directeur en bestuurder. In deze verschillende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met overnames en fusies van bedrijven in allerlei soorten en maten. Vanwege het plezier in dit vak en zijn brede kennis en ervaring is hij sinds 2007 actief als zelfstandig en onafhankelijk adviseur bedrijfsoverdrachten. Hij is gecertificeerd en geregistreerd adviseur bedrijfsopvolging (RAB) en doet ook bedrijfswaarderingen. Daarnaast is hij lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) en onderschrijft haar gedragscode.

Zijn bureau is aangesloten bij Overname-Experts een collectief van ervaren en deskundige specialisten bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf.

Oostveen bedrijfsovernames werkt met concurrerende tarieven op basis van de volgende structuur: Voor familieopvolging en enkelvoudige werkzaamheden (zoals bijv. een waardebepaling of specifieke consultancy) hebben we een vast uurtarief of een integrale totaalprijs. Voor begeleiding van het gehele proces van een bedrijfsovername werken we met een (gereduceerd) uurtarief in combinatie met een vergoeding bij succes.

Andere opdrachten

Hieronder een greep uit de opdrachten die Oostveen Bedrijfsovernames heeft uitgevoerd:

Administratie- en belastingadviesportefeuilles - Assurantieportefeuilles - Automotive - E-Installatie - Food, Groenrecycling - compostering en grondverzet - Groothandels - HR en coaching - ICT softwareontwikkeling en services - Incasso - Ingenieursbureau - Kinderopvang - Marketing/Communicatie - Mode, Productiebedrijven - Schoonmaakbranche - Timmerfabriek - Zonwering en buitenleven.

Een intensieve periode waarbij John Oostveen onder andere zorgde voor overzicht en structuur. Dankzij John is een mooi resultaat bereikt.

Corry van Herpen Pensioen Perspectief BV
Corry van Herpen

Ik heb John Oostveen leren kennen via mijn accountant Huisman en partners. De 1e indruk was dat we dezelfde taal spraken. Ik heb toen besloten om mijn plannen door John uit te laten werken en me daarna door hem te laten begeleiden, wat geresulteerd heeft in een goede en snelle overname die naar ieders tevredenheid verlopen is. John, bedankt voor je advies, inzet en positiviteit in deze overname. Als ik ooit nog eens te maken krijg met een overname zal ik jou zeker benaderen of aan bevelen!

Martin Klever

De belangrijkste uitgangspunten van de overname-afwegingen en het businessplan zijn realistisch gebleken. Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met John. Hij heeft zich in korte tijd goed ingeleefd in de branche. John had niet alleen een gedegen financiële inbreng, maar heeft  ook een goede rol gespeeld bij de onderhandelingen. Kenmerkend voor zijn aanpak zijn zijn pro-actieve houding en heldere communicatie richting alle betrokken partijen.

Ron den Braber Bastasol Zonwering
Ron den Braber

Ik ben heel tevreden over het bereikte resultaat. Bij zo’n overname is veel bijzondere kennis en ervaring nodig, die je als ondernemer niet hebt. Gelukkig kon John ons langs alle klippen laveren.

Peter Brouwer Hoka BV
Peter Brouwer

Het was een heel intensief en emotioneel proces. En ik had natuurlijk ook nog mijn handen vol aan het runnen van het bedrijf, want dat had de hoogste prioriteit. Gelukkig kon ik vertrouwen op de kennis en ervaring van John Oostveen, die alles duidelijk heeft uitgelegd en het hele proces stapsgewijs heeft geregisseerd.

Darja Smink DENTA Enginering BV
Darja Smink

De samenwerking met John Oostveen beviel uitstekend! Zijn pragmatische aanpak sloot zeer goed aan bij onze wensen en manier van zakendoen. Zijn frisse blik en heldere analyse van onze “business” leidde tot de nodige zelfreflectie en goede discussies. Tijdens het overname traject behield John het overzicht voor de diverse partijen waardoor we de transactie op tijd konden afronden. Ik zou John van harte kunnen aanbevelen voor een bedrijfswaardering of overname.

Marcel Birkhoff RAD Torque Systems
Marcel Birkhoff

Het was een zware bevalling maar het is uiteindelijk naar ieders tevredenheid toch gelukt. John, we willen jou vooral bedanken voor je goede en standvastige begeleiding bij de verkoop van ons mooie bedrijf. Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking, we zullen jou zeker aanbevelen!

Erick Doelitzsch La Bonbonnerie BV
Erick Doelitzsch