Een Vendor Loan

Onderstaand bericht verscheen eerder op de website van Overname Experts

Waarom zou je die als Verkoper verstrekken?

 

Boter bij de vis?

De meeste verkopers willen graag boter bij de vis. Maar de praktijk is dat dat eigenlijk niet meer voorkomt. Veel kandidaat-verkopers weten dit niet en daarom vinden wij het een belangrijk item bij de intake van een nieuwe opdracht. Onze aanpak is er op gericht dat een verkoper vooraf een goed beeld krijgt van hoe het verkoopproces eruit ziet. Wat is een realistische waarde en wat kan hij/zij verder verwachten?

 

Structuur koopsom

Dit keer ga ik daarbij wat verder in op de structuur van de koopsom. Bij de meeste verkooptransacties in het MKB bestaat die uit meerdere elementen, nl. een gedeeltelijke contante betaling bij levering, een deel dat schuldig wordt gebleven aan de verkoper (vendor loan) en eventueel een earn out.

Sinds de financiële crisis is er veel veranderd en daardoor worden door banken nu andere eisen gesteld aan overnamefinancieringen. Voorop staat natuurlijk een toetsing van de ondernemer (is er vertrouwen in de koper?) en de onderneming (is er voldoende kasstroom om de verplichtingen op te brengen?). Bij een bedrijfsoverdracht zijn daar andere risico’s dan bijv. bij een groeifinanciering, er komt immers een nieuwe ondernemer! Natuurlijk kijkt de bank dan naar de eigen middelen die de koper bij de koop in het bedrijf investeert. Maar ook of de verkoper vertrouwen heeft in deze koper. En dat blijft niet bij woorden. Het wordt afgemeten aan de bereidheid van verkoper om een vendor loan aan de koper te verstrekken.

 

Voorbeeld inpassing vendor loan

Als je bijv. een koopsom hebt van 1 mln en koper heeft “slechts” 100K eigen geld dan zou het nodig kunnen zijn om misschien wel 300K vendor loan te verstrekken, voor de bank bereid is de resterende financiering van 600K te doen. Per saldo ontvangt verkoper dan 700K bij de overdracht van het bedrijf en wordt de vendor loan meestal achtergesteld bij de bank. Op de vendor loan wordt dan pas afgelost als de bankfinanciering is afbetaald. In feite vormt deze 3 ton samen met het eigen geld van de koper de risicobuffer voor de bank.

 

Optimaal resultaat

Natuurlijk begrijp ik dat een verkoper liever alleen cash wil. Als adviseur probeer ik daar uiteraard ook zo ver mogelijk in te komen. Maar als een deal daarmee niet financierbaar is komt er geen deal tot stand. Natuurlijk zoeken wij bij Overname-Experts altijd naar de best haalbare deal, maar dat is mede afhankelijk van de propositie en welke kopers er in de markt te vinden zijn. Het is overigens ook een kwestie van onderhandelen. Voor een koper met minder eigen geld (die meer vendor loan nodig heeft) kunnen we meestal een hogere koopsom bedingen. Daarmee kan een deel van het risico voor de verkoper direct worden gecompenseerd.

 

Samengevat

Aan een vendor loan valt moeilijk te ontkomen, maar als je vertrouwen in de koper hebt en de deal is optimaal gestructureerd dan valt het risico wel mee!

Drs. John Oostveen

Drs. John Oostveen

Bedrijfsovernamespecialist

De naamgever van het bureau is John Oostveen (drs. bedrijfseconomie – 1956). Hij is jarenlang actief geweest in de financiële dienstverlening, zowel als vakman in kredietverlening en controlling, maar ook als financieel directeur en bestuurder. In deze verschillende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met overnames en fusies van bedrijven in allerlei soorten en maten. Vanwege het plezier in dit vak en zijn brede kennis en ervaring is hij sinds 2007 actief als zelfstandig en onafhankelijk adviseur bedrijfsoverdrachten. Hij is gecertificeerd en geregistreerd adviseur bedrijfsopvolging (RAB) en doet ook bedrijfswaarderingen. Daarnaast is hij lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) en onderschrijft haar gedragscode.

Zijn bureau is aangesloten bij Overname-Experts een collectief van ervaren en deskundige specialisten bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf.

Oostveen bedrijfsovernames werkt met concurrerende tarieven op basis van de volgende structuur: Voor familieopvolging en enkelvoudige werkzaamheden (zoals bijv. een waardebepaling of specifieke consultancy) hebben we een vast uurtarief of een integrale totaalprijs. Voor begeleiding van het gehele proces van een bedrijfsovername werken we met een (gereduceerd) uurtarief in combinatie met een vergoeding bij succes.

Andere opdrachten

Hieronder een greep uit de opdrachten die Oostveen Bedrijfsovernames heeft uitgevoerd:

Administratie- en belastingadviesportefeuilles - Assurantieportefeuilles - Automotive - E-Installatie - Food, Groenrecycling - compostering en grondverzet - Groothandels - HR en coaching - ICT softwareontwikkeling en services - Incasso - Ingenieursbureau - Kinderopvang - Marketing/Communicatie - Mode, Productiebedrijven - Schoonmaakbranche - Timmerfabriek - Zonwering en buitenleven.

Ik ben heel tevreden over het bereikte resultaat. Bij zo’n overname is veel bijzondere kennis en ervaring nodig, die je als ondernemer niet hebt. Gelukkig kon John ons langs alle klippen laveren.

Peter Brouwer Hoka BV
Peter Brouwer

Ik heb John Oostveen leren kennen via mijn accountant Huisman en partners. De 1e indruk was dat we dezelfde taal spraken. Ik heb toen besloten om mijn plannen door John uit te laten werken en me daarna door hem te laten begeleiden, wat geresulteerd heeft in een goede en snelle overname die naar ieders tevredenheid verlopen is. John, bedankt voor je advies, inzet en positiviteit in deze overname. Als ik ooit nog eens te maken krijg met een overname zal ik jou zeker benaderen of aan bevelen!

Martin Klever Klever- Boor en Perstechniek
Martin Klever

De belangrijkste uitgangspunten van de overname-afwegingen en het businessplan zijn realistisch gebleken. Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met John. Hij heeft zich in korte tijd goed ingeleefd in de branche. John had niet alleen een gedegen financiële inbreng, maar heeft  ook een goede rol gespeeld bij de onderhandelingen. Kenmerkend voor zijn aanpak zijn zijn pro-actieve houding en heldere communicatie richting alle betrokken partijen.

Ron den Braber Bastasol Zonwering
Ron den Braber

Een intensieve periode waarbij John Oostveen onder andere zorgde voor overzicht en structuur. Dankzij John is een mooi resultaat bereikt.

Corry van Herpen Pensioen Perspectief BV
Corry van Herpen

De samenwerking met John Oostveen beviel uitstekend! Zijn pragmatische aanpak sloot zeer goed aan bij onze wensen en manier van zakendoen. Zijn frisse blik en heldere analyse van onze “business” leidde tot de nodige zelfreflectie en goede discussies. Tijdens het overname traject behield John het overzicht voor de diverse partijen waardoor we de transactie op tijd konden afronden. Ik zou John van harte kunnen aanbevelen voor een bedrijfswaardering of overname.

Marcel Birkhoff RAD Torque Systems
Marcel Birkhoff

Het was een zware bevalling maar het is uiteindelijk naar ieders tevredenheid toch gelukt. John, we willen jou vooral bedanken voor je goede en standvastige begeleiding bij de verkoop van ons mooie bedrijf. Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking, we zullen jou zeker aanbevelen!

Erick Doelitzsch La Bonbonnerie BV
Erick Doelitzsch

Het was een heel intensief en emotioneel proces. En ik had natuurlijk ook nog mijn handen vol aan het runnen van het bedrijf, want dat had de hoogste prioriteit. Gelukkig kon ik vertrouwen op de kennis en ervaring van John Oostveen, die alles duidelijk heeft uitgelegd en het hele proces stapsgewijs heeft geregisseerd.

Darja Smink DENTA Enginering BV
Darja Smink